Välkommen!

Fokusera

på värdet i din affär

Ta reda på vad som är verkliga värdet i din leverans och hjälp dina befintliga kunder att bli ambassadörer
Läs mer

Pssst!

Sätt igång

processen direkt!

Läs mer

värdedialog

Vad är värdet i din leverans? Vad är det som gör att dina kunder uppskattar det ni gör och rekommenderar er till andra? Påbörja och underhåll en intern dialog kring hur ni kan tydliggöra värdet av det ni gör och kommunicera det internt och externt

läs mer

workshops

För att komma vidare behöver man ibland etablera ett gemensamt nuläge och en tydlig väg framåt. Genom olika workshops och övningar kan vi tydliggöra ditt bolags nuläge affärsmässigt och utforska olika scenarios för att hitta de vägar som leder till måluppfyllelse.

läs mer

action

Ibland behöver man bara få saker gjort. NM har levererat konsulting inom området kommunikation sedan 2002 och kan med egna resurser och partners vara ett stöd i ert strategiska arbete.

läs mer

Anledningar att anlita NM

  • Ni vill tydlig­göra er affär
  • Ni vill kom­mu­nicera strate­gi­er och mål­sät­tningar internt
  • Ni vill kom­mu­nicera ert erb­ju­dande externt
  • Ni vill ha ett externt bollplank till inter­na strate­gisam­tal