Enstaka insatser
Behöver ditt bolag stöd under kortare tid för planering, produktion eller ett bollplank under kortare tid? Då kan jag genom att hålla en kortare föreläsning skapa fokus kring frågeställningar för vidare arbete i en workshop.

Ett annat sätt är att som adjungerad medlem i ledningsgruppen lyfta frågor i syfte att tydliggöra och förankra strategier som leder till måluppfyllelse.

Jag kan också leverera kortare uppdrag inom produktion för att skapa material som ligger i linje med de behov som finns i säljorganisationen såsom kundcase, produktvideos eller webbar.

Retainer
Som processansvarig kan jag leverera allt som behövs inom intern- och externkommunikation. Jag skapar en planering och en budget som ligger i linje med de målsättningar som finns och tar även ansvar för att ta fram den produktion som behövs.

Jag kommer då in som del av ledningsgruppen och driver och ansvarar för alla kommunikationsfrågor bolaget kan tänka sig behöva hjälp med.

Marknadsforum
Saknar ni forum för att ensa sälj- och marknadsorganisationen idag? Jag kan som återkommande facilitator skapa, leda och följa upp ett marknadsforum för att säkra att bolaget har rätt kommunikation för att lyckas i sitt uppdrag.

Partners och kollegor
Under de år NM har funnits har jag haft nöjet att träffa och samarbeta med partners och kollegor som är experter på sina områden, vare sig det är finansiering, bolagsförsäljning, kundserviceutveckling, m.m.

Vid behov tar jag in de duktiga kollegor som kan behövas från tid till annan för att kunna uppnå de uppsatta målen.

Hör av dig så tar vi ett möte!

    Gallery_IT