Med affärsnytta i fokus

Tydliggör värdet i din affär och kommunicera den internt och externt.

om nm

Negrete Marknadskommunikation fokuserar på att tydliggöra dina verksamhetsmål, etablera strategier för att nå dessa mål och skapar budskap för att kommunicera ut detta internt och externt.

About us

Hög tillgänglighet

De uppdrag vi utför kräver hög tillänglighet och dedikation i projekten.

Hög tillgänglighet

Digitala kanaler för tät kommunikation och för att kunna synka enklare frågor snabbt.

Relevant pris

Oavsett om vi kommer in som resurskonsult eller levererar ett projekt på fast pris är vår prissättning utifrån ett värdeperspektiv.

Relevant pris

Ju större engagemang, desto större möjlighet att skapa ett erbjudande med bättre pris.

Nöjda kunder

NM har en lång lista med nöjda kunder från de 20 år bolaget existerat.

Nöjda kunder

Att jobba med kärnan till affären förutsätter en nära relation.

Resultat

Den investering ni gör i ett uppdrag med oss ska kunna återspegla sig i mätbara resultat.

Resultat

Uppdragens natur har ett fokus på mätbarhet i de förändringar som åstadkoms. Vi ser till att hålla det fokuset.

Kommunikation och strategier med fokus på värde.

prissättning

Beroende på ömsesidigt engagemang finns det alltid möjligheter att hitta rätt pris. Kortare, enstaka insatser innebär per automatik en högre overheadkostnad som återspeglar sig i timpriset. Samtliga priser exklusive moms.

ENSTAKA INSATSER

1200SEK/tim
Föreläsningar
Coachning ledningsgrupp
Kortare uppdrag

retainer

900sek/tim
Processansvar
Planering och budget
Produktionsansvar

marknadsforum

5000sek/möte
Förberedelse
Möte och aktivitetspunkter
Uppföljning

Check-in med NM

En snabb check-in med en genomgång av aktuella problemställningar, hinder och dialog kring lösningar kan kickstarta ditt tänkande inför ledningsgruppen eller styrelsen.

kontakta mig

Välkommen att kontakta mig direkt på 0733 – 94 95 84 för bokning eller förfrågningar.