Negrete Marknadskommunikation

Tydliggör och kommunicera.

Fokusera på
värdet i er affär.

Victor Negrete

Kommunikativ affärsutvecklare

Med över 20 års erfarenhet av konsultativt arbete inom kommunikation och affärsutveckling har Victor Negrete fått ett unikt perspektiv och  förmågor för utvecklingen av er affär och er kommunikation.

 

NM erbjuder följande tjänster

Kommunikation

Kommunikation är ett hantverk. Att på ett tydligt och engagerande sätt förmedla vision, mål och erbjudande kräver planering och eftertanke. Alla processer i en verksamhet gynnas av en fungerande kommunikation, vare sig det handlar om försäljning, rekrytering, förändringsarbete, kvalitetsstyrning eller finansiering så är budskapet och tilltalet centralt för att uppnå det man eftersträvar.

NM kan vara en partner såväl operativt som rådgivande i kommunikationsfrågor.

Affärsutveckling

Formulering och visualisering av affären, vision, mål och planer är viktiga komponenter för kommunikation och ledning. Genom tydliggörande och kommunikation av det som skapar värde, både internt och externt, kan man skapa engagemang, möjligheter och samarbete med viktiga intressenter.

NM kan med verktyg, workshops och återkommande insatser stötta ägare och ledning i utvecklingen av företaget.

Produktion

Med över 30 års erfarenhet av produktion av trycksaker, video, audio och webb kan NM vara gränssnittet mellan beställare och leverantör för att säkerställa en lyckosam produktion.

Boka in ett möte.

Bli kreativ med
Er affär.

Projekt & Uppdrag

Referenser

2021-2024: Termisk utvecklar och implementerar värmekamerasystem. NM stöttade vd och ledningsgrupp i frågor kring kommunikation, strategier och verksamhetsutvecklande frågor såsom rekrytering, IP, processutveckling, internationalisering och marknadsföring.
2019-2021: Imafor har en produkt för mätning av kroppstemperatur med hjälp av visuell ansiktsföljning och värmekamerateknik. NM ingick i en konsultgrupp som marknadsförde och sålde produkten på en internationell marknad.
2018-2019: Skeda Invest finansierar och förvaltar investeringar inom tech och media. NM anlitades för produktion av investeringsmemorandum i syfte att attrahera kapital till olika projekt.
2014-2018: Runway Safe utvecklar, säljer och installerar säkerhetsbäddar för flygbanor. NM kom in tidigt i bolaget som stöd i kommunikation, mediaproduktion, bollplank för strategier, investor relations.
2021-2022: Elits Consulting, numera Iver erbjuder konsulttjänster inom infrastruktur och systemutveckling. NM stöttade vd och marknadsgrupp som bollplank.
2009-2019: ALMI Företagspartner erbjuder finansierings- och affärsutvecklingstjänster åt företag i olika mognadsfaser. NM var under en tioårsperiod extern konsult i olika projekt på ALMI och anlitades som affärsrådgivare/coach, föreläsare inom marknadsföring. NM genomförde även workshops för tillväxtanalys och affärsmodellering.
2010-2015: Aretics, numera Maintmaster utvecklar, säljer och implementerar system för CMMS (Computerised Maintenance Management System). NM anlitades för planering och produktion av marknadsföringsaktiviteter. Uppdraget innebar bland annat produktion av kundtidning.
2003-2009: Nykvarnsbostäder förvaltar och utvecklar allmännyttan i Nykvarn. NM anlitades för utveckling av webbplats och köhanteringssystem. Uppdraget innebar även ansvar för löpande IT- och kommunikationsfrågor.
Johan Tynnerström
tidigare vd Nybo
2002-2010: Andra uppdrag i urval:
Kommunikation och marknadsföring Sententia Management och Sententia Rekrytering, paketering och marknadsföring av produkter ActiveTV, annonsplanering och produktion Kanal Lokal, produktion av trycksaker och utbildningsmaterial Combitech, översättning molnbaserat OS för Xcerion, webbutveckling för SPA, kommunikationsinsatser för IHF Bostad (ICA handlarnas bostadsbolag), produktion av material för Fjärde Storstadsregionen.