Startade företaget

Negrete Mark­nad­skom­mu­nika­tion star­tade sin verk­samhet maj 2002, med förs­ta upp­drag på ActiveTV som mark­nad­sre­searcher.

Par­al­lellt med upp­draget på ActiveTV utveck­lade Vic­tor Negrete med hjälp av Mag­nus Nils­son ett eget CMS som de kallade för Sitemill.