Triagens underbara värld

I GTD finns en process för sortering och prioritering som kallas för triage. Begreppet har sitt ursprung i den militära sjukvården och är en process för att sortera och prioritera patienter, något som är kritiskt ute på fältet.

Tria­gen har jag upp­täckt är en per­fekt sak att ägna sig åt när man har ovän­tad tid över eller små tillfällen med tid mel­lan två sak­er. Snabbt in i mobilen, kol­la av lis­tan, kalen­dern, sortera och pri­or­it­era och sedan till­ba­ka till det man höll på med.

Det blir som olja i mask­iner­i­et, en stunds check och analys som drastiskt kan för­bät­tra dagens pro­duk­tivitet med liten insats. Pro­va — näs­ta gång du har några minut­er över, mel­lan oli­ka sak­er, pro­va vad det innebär att kon­tin­uerligt sli­pa på din lista.