Dags att äta nya grodor

Ät en levande gro­da förs­ta sak på mor­gonen och inget värre kom­mer att hän­da dig resten av dagen. — Mark Twain

Jag är nog inte ensam. Vi har alla våra grodor på tall­riken vi behöver äta upp och jag dras emel­lanåt med utmanin­gen att iden­ti­fiera vad som är gro­dan på min tall­rik. Vad är det som, om jag ser till att göra det som förs­ta punkt på min lista, kom­mer att ge mig en dag full av ener­gi och lust att job­ba vidare?

Hit­tade en sju-punk­ts-lista i boken “Eat that Frog!” av Bri­an Tra­cy som i alla fall gav mig goda idéer för att kom­ma vidare.

Steg 1: Bestäm dig för vad du vill
Steg 2: Skriv ned det!
Steg 3: Sätt en dead­line
Steg 4: Gör en lista på allt du kan kom­ma på att du behöver göra för att nå ditt mål
Steg 5: Organ­is­era lis­tan till en plan; pri­or­itet och sekvens
Steg 6: Gör något direkt!
Steg 7: Beslu­ta dig för att göra något var­je dag som tar dig framåt

Inga direk­ta nyheter egentli­gen, men en bra lista att gå efter för att få det gjort.